A+ A A-

OBIECTIVELE ASOCIATIEI PLEIADE 2012

OBIECTIVELE ASOCIATIEI PLEIADE 2012

 

1. realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative, ştiri, note, reportaje, documentare, activitate mass media;

2. activitati de apararea drepturilor jurnalistilor ;

3. colaborarea cu diferite instituţii media pentru popularizarea informaţiilor şi  organizarea  de stagii de pregătire profesională;

4. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice in privinta  apararii drepturilor omului, in conditiile legii;

5. acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei civice precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publica;

6. derularea de proiecte sociale, medicale si educative de  protejarea copiilor impotriva oricarei incercari de incalcare a drepturilor lor, impotriva oricarei forme de abuz;

7. consilierea şi iniţierea de proiecte pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

8. derularea de proiecte sociale, medicale si educative  de sprijinire a tuturor categoriilor defavorizate ale comunitatii.

9. angajarea şi participarea tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural şi de dezvoltare civica civică;

10. organizarea de activitati de stimulare voluntariatului in randul tinerilor,  de stimulare a lucrului in echipa si de implicarea acestora in  în procesul de identificare, prevenire şi rezolvare a problemelor comunitare;

11. furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei  tinerilor de la şcoală la viaţa activa, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi pentru promovarea accesului angajaţilor la programele de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete.

12. organizarea  de cursuri de  formare profesionala, cursuri  de perfecţionare şi recalificare pentru toate categoriile sociale,

13 organizarea de acţiuni caritabile pentru colectarea de fonduri în vederea realizării scopului şi  asociaţiei;

14. infiintarea, coordonarea si administrarea de centre sociale destinate realizarii scopului asociatiei cum ar fi : centre de protectia copilului, centre de integrare sociala a persoanelor cu dizabilitati, centre de intrajutorare si caritate,  aziluri de batrani, centre de medicina alternativa si complementara etc.;

15. derularea de activităţi din domeniul medicinei alternative şi complementare,  pentru păstrarea sănătăţii şi ajutarea persoanelor care au nevoie de aceste tehnici, in conditiile legii;

16. derularea activitatilor de sprijinirea populaţiei cu medicamente,  efectuarea examennelor medicale de specialitate si  ingrijirea persoanelor aflate la nevoie;

17. colaborarea cu centrele medicale, spitale, clinici particulare, cabinete medicale individuale pentru derularea de activităţi caritabile, donaţii, sponsorizări, în vederea menţinerii sănătăţii populaţiei ;

18. identificarea   valorilor culturale,  artistice, ştiinţifice sau de altă natură  precum si promovarea acestora in tara si  dincolo de graniţele ţării;

19. organizarea  activităţilor  de  promovarea zonei, a regiunii, a   României şi a românilor,  precum şi a valorilor acestora, în Uniunea Europeana;

20. promovarea cooperarii cu structuri similare din ţară şi din alte ţări, întreţinerea de relaţii directe cu acestea precum şi cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale asociaţiei

21. promovarea valorilor naturale locale şi regionale, a obiectivelor turistice şi a centrelor care dezvoltă activităţi naturiste; 

22.organizarea de acţiuni de sensibilizare a opiniei publice în  priivinta  protejării mediului înconjurător, elaborarea, sprijinirea si implementarea  proiectelor ce tin de activitatea de protectia mediului

23. elaborarea şi promovarea de programe privind:

–  specializarea si perfecţionarea membrilor precum si a altor persoane  în domeniile de interes ale asociaţiei;

–  susţinerea participării membrilor, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociaţiei la manifestări similare  din ţară şi din străinătate;

– facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de munca, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes;
– soluţionarea unor probleme sociale ale membrilor asociaţiei, precum şi ale altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociaţiei;
24. realizarea de cursuri de formare profesională în domeniile de interes ale asociaţie precum si de cursuri de auto-motivare pentru lectori;
25. reprezentarea membrilor asociatiei in fata autoritatilor Statului sau a altor organizatii neguvernamentale in vederea atingerii scopului propus;

26. dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării, care să susţină scopul asociaţiei;

27. realizarea deproiecte in vederea accesarii de fonduri europene si/sau guvernamentale;

28. alte obiective si atributii ce decurg din lege si din reglementarile in domeniu;

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.