A+ A A-

Artera Roman Vest, atractivă pentru investitori; intenții de realizare hale de depozitare, spații multifuncționale, service auto

artera roman vest investitiiÎn luna septembrie, anul curent, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Roman a eliberat mai multe Certificate de Urbanism solicitate de oamenii de afaceri care doresc să investească în realizarea de obiective pe Artera Roman Vest.

Pentru diferite investiții pe Artera Roman Vest au fost eliberate Certificate de Urbanism pentru:

-      SC ELMIVAN CONS SRL intenționează să realizeze hale de depozitare cu spațiu pentru birouri si împrejmuire - artera Roman Vest, lot p18 si lot p19;

-      SC BAVMAX SOLUTIONS SRL intenționează să realizeze hală de depozitare multifuncțională

-      SC VALACHIA SRL intenționează să realizeze Service Auto;

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.