A+ A A-

ITM Neamț: 184 firme controlate, 10 cazuri de muncă la negru, 12 amenzi în cuantum de 195.100 lei

controale itmÎn perioada 01.06.2018 - 30.06.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 290 controale, ocazie cu care s-au constatat 367 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 120 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 216.600 lei.

7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 105 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat in total 94 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 21.500 lei și 89 de avertismente contraventionale.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente de muncă: 12 cu incapacitate temporară de muncă ( cădere la acelaşi nivel/de la mica inaltime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulatie/traseu).

11 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 184 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 26 sancţiuni contravenţionale, din care 12 amenzi în cuantum de 195.100 lei și 14 avertismente, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 7 angajatori, au fost depistate 10 cazuri de muncă nedeclarată: 9 persoane pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare, 1 persoana depistata a cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Au fost dispuse 7 măsuri şi s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în valoare de 180.000 lei si 1 avertisment contraventional.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iunie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionati 3 angajatori cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 81 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

Sursa: ITM Neamț

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.